Autoryzowany dystrybutor grupy Azoty

RSM®S 26% N + 3% S

29 565,00w opakowaniu 25000kg z VAT

(cena z VAT)

 • Waga
  1280 kg
 • Producent

  Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy

 • Inne

  Z uwagi na technologię załadunku, waga i cena może nieznacznie różnić się od prezentowanej.

 • Transport

  Cena wariantu "cysterna" zawiera koszty transportu.

RSM S jest to roztwór saletrzano-mocznikowy z siarką, otrzymywany na bazie roztworu saletrzano-mocznikowego i roztworu mocznika z siarczanem amonu. Zawiera nieszkodliwy dla środowiska inhibitor korozji. Zawiera azot w trzech formach amonowej, azotanowej i amidowej oraz siarkę w formie siarczanowej, łatwo przyswajalnej przez rośliny uprawne.

Najważniejsze cechy produktu:
Skład:Zawartość azotu całkowitego (N) wynosi 26%. Zawartość siarki wynosi 3 %

Podstawowe informacje
RSM S 26 (+7,5) jest wysokoskoncentrowanym, uniwersalnym nawozem azotowo-siarkowym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.

RSM S 26 (+7,5) to:
• Trzy formy azotu w korzystnych proporcjach: szybko dostępna dla roślin azotanowa (saletrzana) oraz wolniej działające, ale za to dłużej dla nich dostępne, amonowa i amidowa
• Obecność siarki stymulującej pobieranie azotu
• Możliwość stosowania w szerokim przedziale czasowym

Właściwości i skład RSM S 26 (+7,5)
PFC 1(C)(I)(b)(i): Prosty płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: N (S) 26 (+7,5) / 26 (+3)
Gęstość: 1,28 kg/dm3

Azot N całkowity: 26%
Azot N azotanowy: 4,0%
Azot N amonowy: 6,6%
Azot N amidowy: 15,4%
Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 7,5% (3,0% S)

Składniki produktu
CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)
CMC 1 – Mocznik (CAS 57-13-6)
CMC 11 – Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)

RSM®S może być stosowany na wszystkich rodzajach gleb, pod wszystkie rośliny uprawy polowej i użytki zielone, a także warzywa. Jest szczególnie polecany do nawożenia rzepaku, kukurydzy, roślin okopowych. Jest to nawóz doglebowy, a nie dolistny.

Stosować techniką oprysku grubokroplistego lub techniką rozlewu.

Wykonywać opryski na zdrowe i suche rośliny, najlepiej wieczorem w dzień pochmurny.

Nie stosować tuż po deszczu oraz podczas upałów.

Nawozu nie należy rozcieńczać wodą.

Pakowanie, transport i przechowywanie:
RSM S 26 (+7,5) jest pakowany do cystern, autocystern lub w oznakowanych pojemnikach 1000 l.

RSM S 26 (+7,5) magazynowany jest w zbiornikach naziemnych, DPPL (1000 litrów). RSM S 26 (+7,5) powinien być przechowywany w zamkniętych zbiornikach z odpowietrzaniem wykonanych ze stali, tworzyw sztucznych lub odpowiednio zabezpieczonego betonu. Nie dopuszcza się stosowania metali kolorowych lub ich stopów. Pompy i rurociągi, którymi przetłaczany jest produkt, powinny być wykonane z materiałów odpornych na jego działanie, np. stali lub tworzyw sztucznych. Zbiorniki powinny być chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Podczas przechowywania nawozów płynnych w pojemnikach należy zadbać o ich dobry stan techniczny. Pojemniki powinny być szczelne i wolne od rdzy i innych zanieczyszczeń. Podczas przechowywania oraz w trakcie transportu produkt należy chronić przed ochłodzeniem poniżej temperatury początku krystalizacji tj. -7°C. RSM S 26 (+7,5) nie powinien być przechowywany w zbiornikach podziemnych.

Środki ostrożności i zagrożenia
H319: Działa drażniąco na oczy.
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337 + P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.

Powiadom o dostępności Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Podaj poniżej swój poprawny adres e-mail.