Autoryzowany dystrybutor grupy Azoty

RSM® 30

(cena z VAT)

 • Waga
  24000 kg
 • Pojemność opakowania

  Cysterna

 • Producent

  Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy

 • Inne

  Cena dotyczy transportu całosamochodowego i może różnić się z uwagi na technologię załadunku.

 • Transport

  Cena wariantu "cysterna" zawiera koszty transportu.

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

Podstawowe informacje

RSM® 30 jest wysokoskoncentrowanym, uniwersalnym nawozem azotowym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.

RSM® 30 to:
• Obecność trzech form azotu w korzystnych proporcjach: azotanowej (saletrzanej), amonowej i amidowej
• Możliwość aplikacji w szerokim przedziale czasowym, począwszy od wczesnowiosennych terminów nawożenia
• Płynna formuła ułatwiająca równomierną aplikację nawozu

Najważniejsze cechy produktu:
SkładZawartość azotu całkowitego (N) wynosi odpowiednio 30%

Właściwości i skład RSM 30

PFC 1(C)(I)(b)(i): Prosty płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: N 30
Gęstość: 1,32 kg/dm3

Azot N całkowity: 30%
Azot N azotanowy: 7,5%
Azot N amonowy: 7,5%
Azot N amidowy: 15,0%

Składniki produktu
CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)
CMC 1 – Mocznik (CAS 57-13-6)

Korzyści ze stosowania

• Wysoki plon o doskonałych parametrach jakościowych
• Doskonałe zaopatrzenie roślin w azot
• Wysoka zawartość białka
• Przyspieszenie wegetacji roślin krótko po zastosowaniu, dzięki szybko działającej formie azotanowej (saletrzanej) azotu
• Zwiększona odporność roślin na warunki stresowe

 

Przeznaczenie i stosowanie RSM 30

RSM 30 to nawóz uniwersalny w postaci wodnego roztworu do zastosowania przedsiewnego i pogłównego.

RSM może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb, do nawożenia zbóż, rzepaku, buraków, ziemniaków, kukurydzy, użytków zielonych oraz upraw warzywniczych i sadowniczych.

Stosować techniką oprysku grubokroplistego lub techniką rozlewu.

Zaleca się wykonywanie oprysków na zdrowe i suche rośliny.

Nie stosować tuż po deszczu oraz podczas upałów.

RSM 30 pakowany jest do:

 • cystern lub autocystern stalowych,
 • pojemników z tworzyw sztucznych o pojemności 600 l oraz 1000 l,
 • innych opakowań (po uzgodnieniu z odbiorcą).

RSM 30 nie podlega przepisom transportowym RID/ADR/IMDG dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych.

RSM 30 należy przechowywać w zamkniętych zbiornikach z odpowietrzeniem, wykonanych ze stali, tworzyw sztucznych lub odpowiednio zabezpieczonego betonu. Nie dopuszcza się stosowania metali kolorowych lub ich stopów. Pompy i rurociągi, którymi przetłaczany jest RSM 30, powinny być wykonane z materiałów odpornych na jego działanie, np. stali lub tworzyw sztucznych (polietylenu, polipropylenu, PCV). Na zbiornikach powinien być umieszczony napis podający nazwę produktu. Podczas transportu oraz w trakcie przechowywania produkt należy chronić przed oziębieniem poniżej temperatury krystalizacji, tj. -9°C. W czasie magazynowania nie następuje utrata wartości odżywczych nawozu. Wodę, która może odparować w czasie długotrwałego magazynowania, należy uzupełnić do stanu pierwotnego.

Środki ostrożności i zagrożenia
H319: Działa drażniąco na oczy.
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty.Wróć do sklepu
  Powiadom o dostępności Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Podaj poniżej swój poprawny adres e-mail.