Autoryzowany dystrybutor grupy Azoty

HOLIST agro PK 16-28

(cena z VAT)

 • Opakowanie

  Big Bag, Worek

 • Producent

  Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

Holist® agro PK 16-28 zawiera przyswajalne formy składników, przez co wpływa na bardzo dobre zaopatrzenie roślin w fosfor, potas, wapń i siarkę. Nawóz stały granulowany

Skład  HOLIST agro ®  PK 16-28 przedstawia się następująco:

 • PK (Ca, S) 16-28 (+17 +8) / 7,0- 23,2(+12,2 +3,2)
 • 16% CAŁKOWITEGO PIĘCIOTLENKU FOSFORU (P2O5) (=7,0% P)
  • 12% pięciotlenku fosforu (P2O5) (=5,2% P) rozpuszczalnego w wodzie
  • 13% pięciotlenku fosforu (P2O5) (=5,7% P)rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu
 • 28% TLENKU POTASU (K2O) (=23,2% K) rozpuszczalnego w wodzie
 • 17% CAŁKOWITEGO TLENKU WAPNIA (CaO) (=12,2% Ca)
  • 10% tlenku wapnia CaO (=7,2% CaO) rozpuszczalnego w wodzie
 • 8% TRÓJTLENKU SIARKI (SO3) (=3,2% S) rozpuszczalnego w wodzie

Formuła nawozu: PK (Ca, S) 16-28 (+17 +8) / 7,0-23,2 (+12,2 +3,2)

Granulometria: Granule. 90% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-6,3 mm.
Gęstość nasypowa: 0,85-1,05 kg/dm3

Pięciotlenek fosforu P2O5 całkowity: 16% (7,0% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w wodzie: 12% (5,2% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu: 13% (5,7% P)
Tlenek potasu K2O rozpuszczalny w wodzie: 28% (23,2% K)
Tlenek wapnia CaO całkowity: 17% (12,2% Ca)
Tlenek wapnia CaO rozpuszczalny w wodzie: 10% (7,2% Ca)
Trójtlenek siarki SOrozpuszczalny w wodzie: 8% (3,2% S)

Składniki produktu:
CMC 1 – Superfosfat wzbogacony (CAS 65996-95-4)
CMC 1 – Chlorek potasu (CAS 7447-40-7)

Holist® agro PK 16-28 należy w pierwszej kolejność nawozić rzepak ozimy i jary, buraki, ziemniaki, kukurydzę, rośliny strączkowe, motylkowe drobnonasienne uprawiane w czystym siewie, słonecznik, wszystkie gorczyce i len. Nasz nawóz można też efektywnie nawozić warzywa wymagające dobrego zaopatrzenia w potas.

Holist agro PK 16-28 jest oferowany w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Holist agro PK 16-28 należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt nie jest klasyfikowany, tzn. nie jest uważany za materiał niebezpieczny zgodnie z Pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski).

Przechowywanie kontenerów typu big-bag 500 kg:

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P280: Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną i ochronę oczu.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć, nadal płukać.
P310: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty.Wróć do sklepu
  Powiadom o dostępności Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Podaj poniżej swój poprawny adres e-mail.