Autoryzowany dystrybutor grupy Azoty

Fosfarm® NPK 4-10-15

874,80w opakowaniu 500kg z VAT

(cena z VAT)

  • Waga
    500 kg
  • Opakowanie

    Big Bag, Worek

  • Producent

    Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk

Fosfarm® NPK 4-10-15 należy do nowej linii nawozów wieloskładnikowych produkowanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki w obiegu zamkniętym. Fosfarm® NPK 4-10-15 jest nawozem NPK wzbogaconym w wapń, magnez, siarkę oraz mikroskładniki, tj. miedź i cynk. Fosfor, wapń, magnez i mikroskładniki w całości pochodzą z zasobów odnawialnych.

Azot obecny jest w nawozie w formie amonowej. Fosfor jest w całości rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu, a w ¼ rozpuszczalny jest w wodzie (związki fosforu rozpuszczalne w cytrynianie amonu i związki fosforu rozpuszczalne w wodzie wykazują porównywalną skuteczność w glebie, o ile są umieszczone na odpowiedniej głębokości). Pozostałe deklarowane makroskładniki są w całości rozpuszczalne w wodzie.

Najważniejsze cechy produktu:
4% N azot amonowy (całkowity)
10% P2O5 rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie
15% K2Orozpuszczalny w wodzie
6% CaO rozpuszczalny w wodzie
12% SO3 (S 4,8%)rozpuszczalny w wodzie
0,02% Cumiedź całkowita
0,08% Zncynk całkowity

Fosfarm® NPK 4-10-15 zalecany jest do stosowania przedsiewnego pod wszystkie gatunki roślin uprawnych, na glebach o przynajmniej średniej zasobności w fosfor. Nawóz po aplikacji należy wymieszać z glebą. Na użytki zielone i plantacje wieloletnie stosować wczesną wiosną.

Dawkę nawozu fosfarm® NPK 4-10-15 należy ustalić w oparciu o zasobność gleby w składniki pokarmowe (analiza gleby) i zapotrzebowanie roślin (pobranie jednostkowe x zakładany plon rośliny z ha). W zależności od potrzeb, azot i potas należy uzupełnić innymi nawozami.

Nawóz należy przewozić środkami transportu, zabezpieczając produkt przed działaniem czynników atmosferycznych i bezpośrednim nasłonecznieniem.

Powiadom o dostępności Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Podaj poniżej swój poprawny adres e-mail.